Thông tin văn bản
Công văn số 2763/VP-VHXH ngày 16/05/2019 sao gửi văn bản: Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành LĐTBXH
Số ký hiệu: 2763/VP-VHXH Ngày ban hành: 16/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi văn bản: Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành LĐTBXH
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2763VP-VHXH.rar