Thông tin văn bản
Văn bản số 290/VP-KGVX ngày 15/01/2018

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định phê duyệt Đề án Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/ AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020

Số ký hiệu: 290/VP-KGVX Ngày ban hành: 15/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định phê duyệt Đề án Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/ AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 290VPKGVX2018.rar