Thông tin văn bản
Văn bản số 4440/VP-KT ngày 28/05/2023 sao gửi Quyết định số 566/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh CTĐT Dự án “An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”, vay vốn ADB
Số ký hiệu: 4440/VP-KT Ngày ban hành: 28/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 566/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh CTĐT Dự án “An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”, vay vốn ADB
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230530143832.zip