Thông tin văn bản
Văn bản số 3935/VP-NC ngày 28/08/2017

Về việc : sao gửi Quyết định số 1255/QĐ-TTg

Số ký hiệu: 3935/VP-NC Ngày ban hành: 28/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi Quyết định số 1255/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3935VPNC2017.rar