Thông tin văn bản
Văn bản số 6293/VP-KT ngày 21/07/2023 Sao gửi Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT và số 17/2023/TT-BGTVT
Số ký hiệu: 6293/VP-KT Ngày ban hành: 21/07/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT và số 17/2023/TT-BGTVT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230724072157.zip