Thông tin văn bản
Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 05/09/2023 Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1825/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/09/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 1825 qd 2023_Signed (1).pdf