Thông tin văn bản
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/04/2019 Nghị quyết kỳ họp thứ 11: Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Trần Lưu Quang)
Số ký hiệu: 08/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/04/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết kỳ họp thứ 11: Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Trần Lưu Quang)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 4 năm 2019 Người ký:
Đính kèm: 08-NQ-HDND-THOI LAM NHIEM VU DB HDND TINH (TRAN LUU QUANG)-KH11.pdf