Thông tin văn bản
Báo cáo số 359/BC-UBND ngày 28/11/2018 Tình hình triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017 – 2018
Số ký hiệu: 359/BC-UBND Ngày ban hành: 28/11/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017 – 2018
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 359.bc.PDF