Thông tin văn bản
Công văn số 1879/UBND-KTTC ngày 03/09/2019 Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1291-TB/VPTU
Số ký hiệu: 1879/UBND-KTTC Ngày ban hành: 03/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1291-TB/VPTU
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1879.ub.signed.pdf