Thông tin văn bản
Văn bản số 2548/UBND-KTN  ngày 18/10/2018 đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty TNHH xử lý môi trường sạch Việt Nam
Số ký hiệu: 2548/UBND-KTN  Ngày ban hành: 18/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty TNHH xử lý môi trường sạch Việt Nam
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2548.ub.PDF