Thông tin văn bản
Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 26/10/2018 Báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2018
Số ký hiệu: 312/BC-UBND Ngày ban hành: 26/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2018
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 312.bc.PDF