Thông tin văn bản
Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 25/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2021 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 25 qppl.signed.pdf