Thông tin văn bản
Công văn số 2339/UBND-TTHCC ngày 28/09/2020 V/v thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
Số ký hiệu: 2339/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 28/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: V/v thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 2339 ub.signed.pdf