Thông tin văn bản
Công văn số 3210/VP-VHXH ngày 04/06/2019 Khảo sát tình hình và nhu cầu chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương
Số ký hiệu: 3210/VP-VHXH Ngày ban hành: 04/06/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Khảo sát tình hình và nhu cầu chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký: Trương Văn Hùng
Đính kèm: