Thông tin văn bản
Văn bản số 202/VP-QTTV ngày 08/01/2024 sao gửi Thông tư số 74/2023/TT-BTC ngày 27/12/2023 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 202/VP-QTTV Ngày ban hành: 08/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 74/2023/TT-BTC ngày 27/12/2023 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240112142716.zip