Thông tin văn bản
Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2395/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2395.qd.signed.pdf