Thông tin văn bản
Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 81/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 812014QDUBND2014.doc