Thông tin văn bản
Văn bản số 1017/VP-KTN ngày 27/02/2019 (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 1017/VP-KTN Ngày ban hành: 27/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1017.rar