Thông tin văn bản
Văn bản số 8314/VP-KTTC ngày 09/11/2020 Sao gửi Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 8314/VP-KTTC Ngày ban hành: 09/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201112140932.zip