Thông tin văn bản
Văn bản số 3650/VP-NC ngày 07/06/2021 Sao gửi Quyết định số 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 3650/VP-NC Ngày ban hành: 07/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210610100309.zip