Thông tin văn bản
Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 26/01/2021 Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 238/KH-UBND Ngày ban hành: 26/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 238 ub.signed.pdf