Thông tin văn bản
Văn bản số 183/VP-NC ngày 11/01/2019 sao gửi Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Số ký hiệu: 183/VP-NC Ngày ban hành: 11/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 183.rar