Thông tin văn bản
Văn bản số 2296/VP-NC ngày 13/04/2021 Sao gửi Công văn số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 2296/VP-NC Ngày ban hành: 13/04/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210419081835.zip