Thông tin văn bản
Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013

Ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 57/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/12/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 17 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 572013QDUBND2013.doc