Thông tin văn bản
Văn bản số 311/VP-KT ngày 13/01/2023 sao gửi Thông tư số 33/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công Thương.
Số ký hiệu: 311/VP-KT Ngày ban hành: 13/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 33/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công Thương.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230130110818.zip