Thông tin văn bản
Văn bản số 5053/VP-KT ngày 14/06/2023 Sao gửi Nghị định số 30/2023/NĐ-CP
Số ký hiệu: 5053/VP-KT Ngày ban hành: 14/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 30/2023/NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230619080257.zip