Thông tin văn bản
Văn bản số 1322/QÐ-UBND ngày 16/06/2017

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

Số ký hiệu: 1322/QÐ-UBND Ngày ban hành: 16/06/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1322QDUBND2017.pdf