Thông tin văn bản
Văn bản số 4310/VP-KT ngày 15/06/2022 Sao gửi Quyết định số 990/QĐ-BTC
Số ký hiệu: 4310/VP-KT Ngày ban hành: 15/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 990/QĐ-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220617151417.zip