Thông tin văn bản
Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 22/01/2021 Báo cáo thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 - 2020
Số ký hiệu: 14/BC-UBND Ngày ban hành: 22/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 - 2020
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 14 bc.signed.pdf