Thông tin văn bản
Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 02/06/2010

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý

Số ký hiệu: 03/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/06/2010
Cơ quan ban hành: UBND TP Tây Ninh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_03_2010_THIXA.doc