Thông tin văn bản
Văn bản số 5599/VP-KTTC ngày 27/11/2017

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư  hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số ký hiệu: 5599/VP-KTTC Ngày ban hành: 27/11/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư  hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5599VPKTTC2017.rar