Thông tin văn bản
Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 20/05/2013

Quyết định số 889/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành từ năm 2000 đến năm 2012 hết hiệu lực

Số ký hiệu: 889/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/05/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 889/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành từ năm 2000 đến năm 2012 hết hiệu lực

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 07 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 889QDUBND2013.doc