Thông tin văn bản
Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 13/09/2012

Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Số ký hiệu: 12/CT-UBND Ngày ban hành: 13/09/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 12CTUBND.doc