Thông tin văn bản
Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ Tây Ninh.

Số ký hiệu: 46/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/10/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 13 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 462013QDUBND2013.doc