Thông tin văn bản
Văn bản số 1469/VP-VHXH ngày 19/03/2019 (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 252/QĐ-BVHTTDL ngày 24/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn ban QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc linh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số ký hiệu: 1469/VP-VHXH Ngày ban hành: 19/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 252/QĐ-BVHTTDL ngày 24/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn ban QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc linh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1469.rar