Thông tin văn bản
Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Bóng bàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019-2023
Số ký hiệu: 2387/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Bóng bàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019-2023
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2387...signed.pdf