Thông tin văn bản
Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 05/01/2016

Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020

Số ký hiệu: 01/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/01/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2016 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 012016QDUBND2016.doc