Thông tin văn bản
Văn bản số 1792/VP-VHXH ngày 20/03/2020 sao gửi Quyết định 135/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 1792/VP-VHXH Ngày ban hành: 20/03/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định 135/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200323082631.zip