Thông tin văn bản
Văn bản số 519/VP-KTN ngày 28/01/2019 (CKS) triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018
Số ký hiệu: 519/VP-KTN Ngày ban hành: 28/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 519.rar