Thông tin văn bản
Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 28/01/2021 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020
Số ký hiệu: 19/BC-UBND Ngày ban hành: 28/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 19 bc.signed.pdf