Thông tin văn bản
Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Bãi bỏ một phần văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Số ký hiệu: 100/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/01/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Bãi bỏ một phần văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2016 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 100QDUBND2016.docx