Thông tin văn bản
Công văn số 1217/UBND-KSTTHC ngày 26/04/2024 Triển khai thực hiện phương án phân cấp giải quyết TTHC theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 1217/UBND-KSTTHC Ngày ban hành: 26/04/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện phương án phân cấp giải quyết TTHC theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1217 ub 2024_Signed.pdf