Thông tin văn bản
Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2631/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/10/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 2631 qd.signed.pdf