Thông tin văn bản
Công văn số 989/UBND-KT ngày 03/04/2024 Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 989/UBND-KT Ngày ban hành: 03/04/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 989 ub 2024_Signed.pdf