Thông tin văn bản
Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 01/04/2024 Triển khai Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng" giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 628/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/04/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Triển khai Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng" giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 628 qd 2024_Signed.pdf