Thông tin văn bản
Công văn số 1067/UBND-NC ngày 11/04/2024 Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật năm 2024
Số ký hiệu: 1067/UBND-NC Ngày ban hành: 11/04/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật năm 2024
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1067 ub 2024_Signed.pdf