Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1082/KH-UBND ngày 12/04/2024 Triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Số ký hiệu: 1082/KH-UBND Ngày ban hành: 12/04/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1082 ub 2024_Signed.pdf