Thông tin văn bản
Công văn số 1343/UBND-KSTTHC ngày 09/05/2024 Khắc phục các hạn chế và cải thiện Chỉ số PAPI trong thời gian tới
Số ký hiệu: 1343/UBND-KSTTHC Ngày ban hành: 09/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Khắc phục các hạn chế và cải thiện Chỉ số PAPI trong thời gian tới
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1343 ub 2024_Signed.pdf