Thông tin văn bản
Công văn số 1081/UBND-KSTTHC ngày 12/04/2024 Hướng dẫn tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hoá hồ sơ giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh
Số ký hiệu: 1081/UBND-KSTTHC Ngày ban hành: 12/04/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Hướng dẫn tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hoá hồ sơ giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1081 ub 2024_Signed.pdf