Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1012/KH-UBND ngày 04/04/2024 Triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình
Số ký hiệu: 1012/KH-UBND Ngày ban hành: 04/04/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 1012 ub 2024_Signed.pdf